Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

classic Classic list List threaded Threaded
48 messages Options
123
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

Vizamo
Kõige sagedamini peetakse "tööks" seda kohta, kus sa lähed, teed teatud ülesandeid ja saad selle eest tasu (raha).
Ja eetikakoodeksi lisamine, eriti IT-sfääris, võib paljudele tunduda üleliigne ja tarbetu. Inimesed tulevad siin selleks, et tööd tegema, kuid mitte selleks, et olla viisakad, sõbralikud ja poliitkorrektsed.
Näiteks Linus Torvaldsist lugedes mainiti sageli, et ta võib olla kohutavalt ebaviisakas, karm ja keegi rahulikult solvata. Aga samas jutt on tipptasemel professionaalist, kes saab koodist suurepäraselt aru.

Ja mida te arvate, kas kõikidel ettevõtetel on vaja luua oma eetikakoodeksid ja panna häkkerid viisakalt naeratama. Või on see ebavajalik? Või sõltub see millestki?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

trparn
Igas ettevõttes ei peaks olema eetikakoodeksit. Minu enda erialal on olemas ametile vastav eetikakoodeks, mida on kohutsus jälgida tööd tehes, sest see paneb paika ka töö tegemise hea tava. Lisaks on terve rida seaduseid, mis reguleerivad töökohal käitumist. Ja kuna olen näinud, et erinevaid dokumente just ei loeta, siis kõige mõistlikum oleks viisakas käitumine lisada tööjuhendisse, selle lugemise tõenäosus on kõrgem.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

veiko
In reply to this post by Vizamo
Paraku isegi eetikakoodeksi olemasolu ei paneks ennasttäis inimesi käituma viisakalt. Eetikakoodeksid võiksid olla olemas küll, huumori mõttes, et saaks hiljem lugeda kuidas eetikale rõhuv ettevõtte ootab oma osaliselt 'vabatahtlikke' ületunde vms.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

LiisaK
In reply to this post by Vizamo
Tööle tuleb ikkagi minna inimesena. Kollektiivis tuleb austada ka ilma eetikakoodeksita normaalset suhtlust. Kui tööl kõik tunduvad lollid, nõmedad ja täiesti võimatu on nendega normaalselt suhelda, siis oleks aeg lahkuda ilmselt. Töö juures ei saa kedagi sundida naeratama, kui on töötajate omavaheline suhtlus, see on üle võlli.
Ole sa kes tahes rassism või sõim või halvustamine ei ole ühelgi juhul okei. Isiklikult leian, et IT eetika peaks olema sisuliselt küll midagi muud, kui klienditeeninduse oma (kus jah tuleb kliendile naeratada), nt et oma võimu tavakasutaja ees ei kuritarvitataks. Kuid kindlasti tuleks paika panna, et klienti ei tohi lolliks teha oma targutamisega, sedasi läheb rahakott minema.
Samas tuleb ITs olevaid tihemini maapeale tagasi kutsuda, sest nad kipuvad ära unustama, kui keeruline see tegelikult on, kui pole asjas üldse sees nö. Kui mingit loodusseadust tavainimene ehk veel mõikab, siis tehnika ei ole teema, mis enamikule loomulikust antakse. See aga ilmselgelt väsitab ITvenda, kes peab jälle neile lollidele seletama, mis toimub ning ikka nad aru ei saa, mis omakorda põhjustab lõpuks selle kohutava käitumise.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

IngMarkus
In reply to this post by Vizamo
Igal juhul tuleks olla ettevõtetes eetilised käitumisreeglid paigas, sest muidu poleks korda. Vastutuleliku, sõbraliku keskkonna olemasolu aitab luua tööl paremad tingimused töötamiseks.

Juhtkonnad sageli võtavad omaks eetikakoodeksid, mitte konkreetse moraaliteooria propageerimiseks, vaid pigem seetõttu, et neid nähakse kui praktilist vajadust ettevõtete juhtimiseks, kus moraalikontseptsioonid mängivad suurt rolli.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

KaisaLiiv
In reply to this post by Vizamo
Eetikakoodeksis võiks olla ikka mingid minimaalsed nõuded käitumisele ja protseduuridele. Mulle selline piinlik viisakus, üleliigne pugemine ja võltsnaeratused ei meeldi, aga mingid elementaarsed reeglid võiks ikka olla, millele siis vajadusel viidata saab.

Üldiselt kipuvad töölepingud ja selle lisad omama tähtsat kaalu olukorras, kus nõudeid esitab tööandja. Kui töötaja oma ületundide eest tasu küsib või nt juhatuse prahmakatele viitab, kipuvad need reeglid kuskile kaduma /väärtust kaotama :D.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

Dsobit
In reply to this post by Vizamo
Kas kõikidel ettevõtetel on vaja luua oma eetikakoodeksid - ettevõtetele ütlen, et kindlasti jah, on vaja. Firma juhtimisel ja koostöö tegemisel ei ole hea praktika, kui keegi hakkab teisi inimesi meeskonnas solvama või vaatab üles poolt alla.

Võib olla Linus Torvald on hea häkker ja professionaal IT-erialas, kuid kindlasti mitte koostöös.
aug
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

aug
In reply to this post by trparn
Kuna ettevõte töö põhineb töötajate koostööl, siis on hea, kui on olemas mingid reeglid, kuidas üksteisse suhtuma peaks. Eesmärgiks peaks olema sõbralik ja meeldiv keskkond. Töötajad on õnnelikumad ja produktiivsemad.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

SSalmistu
In reply to this post by Vizamo
Olen nõus sellega, et mingid reeglid peaksid ikkagi paigas olema. On tõesti inimesi, kellele meeldib natukene kohatuid nalju teha ja üleolevalt käituda, aga see ei pruugi kõigile sobida. Mõned töölised võivad tunda ennast ebamugavalt ja see võib probleemideni viia. Teiste üle nalja visata ilma, et see oleks teretulnud, ei tohiks olla aksepteeritav. Töökoht võiks olla ikkagi professionaalne, et kõigi koostöö sujuks ja tulemused oleksid võimalikult head. Ei väida seda, et üldse nalja ei või teha, aga kohatumad naljad võiksid jääda ikkagi sõprade sekka, keda hästi tuntakse.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

grete
In reply to this post by Vizamo
Minu meelest eetikakoodeks ikkagi võiks olla, kuid sealne võiks olla üldine ja mitte ligselt detailidesse laskuv. Koodeksi olemasolu minu meelest parandab nii yöökeskkonda ja ka koostööd, kuna inimesed, kes on päri firma eetikaga on ilmselt sarnase vaatega asjadele.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

kristinakavelits
In reply to this post by Vizamo
Minu arvates, eetikakoodeksi olemasolu ei tee midagi halba, vastupidi, see aitab meeskonnal säilitada häid suhteid. Kõik ju tahavad töötada ettevõttes, kus on hea õhkkond ja see võib isegi tõsta efektiivsust tööl.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

AnneliV
In reply to this post by Vizamo
Ma kaldun arvama, et kõik ettevõted peaksid looma oma eetikakoodeksi. Paljude töötajate tuju ja tõhusus sõltuvad sellest, kuidas nad oma kolleegidega suhtlevad. Sõltumata töötamise sfäärist, peavad töötajad viisakalt käituma reeglite järgi ja teisi töötajaid austama ning reeglid aitavad vältida ebavajalikke konflikte. Ma ei arva, et keegi ei sooviks töötada ettevõttes, kus ebaviisakas suhtumine töötajate vahel peetakse normiks.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

markusmartin
In reply to this post by Vizamo
Ma arvan, et igal ettevõttel on tegelikult mingisugune eetikakoodeks. Isegi, kui see pole otseselt paberile trükitud, leiduvad siiski mingisugused kirjutamata tavad ja käitumismudelid, mida ettevõtte siseselt normaalseks ja eetiliseks peatakse. Ma leian siiski, et ka nende "kirjutamata reeglite" sõnadesse formuleerimine ja eetikakoodeksi loomine aitab inimestel püsida samal lainel ja vältida konflikte, kus ühe töötaja eetika erineb teise omast.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

ekpaas
In reply to this post by Vizamo
Absoluutselt.  
Austus tööliste vahel on elementaarne - millest tuleneb ainult positiivseid asjad saavad sellest tuleneda. On realistlik eeldada, et üldises pildis tõstab ka töö efektiivsust ja moraali. Ise ei sooviks töödata kohas, kus kõik on üksteise vastu ebaviisakad - kas sina töötaksid?

Samuti, leian, et Linus Torvald on erand - ning usun, et on ülepaisutatud tema halb maine.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

ThomasV
In reply to this post by Vizamo
Ma usun et vastus on selge jah, sest see aitab moodustada võrdset töökultuuri kõigile

Kui töökohas ei oleks eetikakoodeksit, siis võivad tulevikus tekkida konfliktid mis muidu ei oleks kunagi toimunud. On alati hea vältida ebaselgusi selles, mida firmas sinus eeldatakse ja üleüldiselt hoida avatud töökultuuri.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

Alice Buht
In reply to this post by Vizamo
Mõnes mõttes tundub see üleliigne, sest tundub, et paljud asjad eetikakoodeksites on iseenesestmõistetavad ja viisakus on elementaarne. Kahjuks paljud inimesed nii ei mõtle, seega eetikakoodeks pigem kaitseb sümpaatseid inimesi, kui tekitab neile ebamugavust, seega ei peaks tundma end eriti piiratuna käitumisreeglitest. Vahepeal on sellised koodeksid liiga karmid(nt moemaailma puudutavad), siis oleks tõesti parem, kui see üldse ei eksisteerikski. Rääkides ebaviisakatest proffidest, siis olemasolevad oskused ei anna ühelegi inimesele õigust üleolev olla ja tundub, et just selliste isikute jaoks ongi seda eetikakoodeksit vaja.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

olganehajeva
In reply to this post by Vizamo
Minu arvates on eetika koodeks IT´s sama vajalik nagu ka kõigis teistes valdkondades. Inimesed peavad aimama, mis on vastuvõetav antud valdkonnas ja mis mitte ning juhul, kui on midagi, mis tekkitab teistes suurt ebamugavust, siis saab selle olukorra lahendust ka nö reeglina kirja panna.

Kui saab ka ilma kindla koodeksita, siis on see samuti võimalik. Arvan, et eetikakoodeks firmas (ka IT firmas) on eelkõige kasulik just uutele töötajatele, et saada ettekujutust sellest, kuidas just SIIN töö käib ja mis on aktsepteeritav.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

Romet Tony
In reply to this post by Vizamo
Mina arva, et eetikakoodeks ei peaks olema igal ettevõttel. Näiteks väiksematel ettevõtetel seda vaja ei olegi, tean ka mõnda ettevõtet, kus seda pole. Jällegi kui võtta suuremad ettevõtted nagu näiteks Apple ja Google, siis seal on vaja eetikakoodeksit.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

robertunt
In reply to this post by Vizamo
Ma arvan, et suuremal ettevõttel peaks olema. Niimoodi on lihtsam organiseerida suurt hulka inimesi. Kuid väiksematel ettevõtetel seda vist vaja ei ole, sest kõik töötajad nii kui nii tunnevad teineteist. Väikesel firmal on lihtsam tuvastada ja lahendada konfliktset olukorda.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kas ettevõttes peaks olema eetikakoodeks ja käitumisreeglid? (15. nädal)

JanneJ
In reply to this post by Vizamo
Kindlasti peab olema ja oluline ka, et kõik töötajad sellega tutvunud on ja seda üheselt mõistavad.
Kui reeglid on selged ja kõigile võrdsed, siis tekib palju vähem probleeme, mis tööd takistavad.
123