Mõned korralduslikud märkused

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mõned korralduslikud märkused

kaidokikkas
Administrator
Et foorumi töö ladusamalt läheks, paluks arvestada järgnevat:
* See on avalik koht. Riigi- ja ärisaladusi me siin ei aruta ning kirjutame asju, mida julgeme ka näost näkku välja öelda ja enda isikuga seostada lasta.
* Kui vaidleme, siis viisakalt ja argumenteerides, mitte Delfi stiilis.
* Kasutajanimeks võiks panna vähemalt mingi selgelt eristuva lühivariandi enda nimest  (kui täisnime ei taha panna; näiteks KaidoK, KKikkas) - kuna rahvast on palju, siis läheb õppejõul raskeks tuvastada, kes on kodanikud SinineKärbes või Kännuseen... Kui keegi tahab tingimata ikkagi Kännuseen olla, siis tuleb õppejõule endast e-kirjaga teada anda ja lasta kasutajanimi ja inimene kokku panna.
* Kursuse lõppedes võiks enda kasutajaprofiili kustutada ja foorumist lahkuda (ka terve foorum läheb mõne aja pärast kustutamisele, ent nii on kindlam).
* Nädala õppetööteemad postitame  aruteluteemade alla. Võib ka muid asju kirjutada, aga need võiksid olla "Muude teemade" rubriigis (ja nende eest ei saa punkte).