Spämm foorumis

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Spämm foorumis

kaidokikkas
Administrator
Kolmapäeva õhtul andis üks tubli osaleja teada, et siia foorumisse on spämm tekkinud. Aitäh teavitamast - kodanik sai koos enda solgiga ukse taha tõstetud. Sellist nalja polegi siin varasemate kursuste jooksul juhtunud...

Kui aga peaks juhtuma, et asi korduma hakkab, siis paneme lähiajal foorumi uutele registreerujatele kinni. Nii saame ise siin edasi toimetada, loodetavasti on kõik osaleda soovijad nüüdseks siia jõudnud.