Targemad olemused Universumis

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Targemad olemused Universumis

roman.vilu
Inimesed arvavad, et nad on väga targad. Mina aga iga päevaga saan teada uusi asju ning hakkan järjest aru saama, kui vähe ma tõeliselt tean.

Aga kust me teame, et me oleme päris targad? Me lihtsalt võrdleme ennast loomadega: nad ei oska rääkida, ei oska nii raskelt mõelda, kui meie. Nad elavad instinktide järgi.

Aga kas te arvate ka, et kusagil Universumis peale meie on veel palju-palju targemad olemused? Mis tehnoloogiad on nendel väljamõeldud? Kas nendel on mingid tehnoloogiad sarnased meie omadega? Kas nad üldse meie moodi?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Targemad olemused Universumis

kaidokikkas
Administrator
Ma tõstan selle teema Muude teemade alla.  Iseenesest huvitav küsimus ja miks mitte arutada, aga kursuse juurateemadega ei ole mitte mingisugust seost.